Home Wie zijn we? Programma Media Contact
PISS-OFF

Het programma van PISS-OFF bestaat uit verschillende pijlers op diverse domeinen om inclusieve sanitaire rechten voor iedereen op lokaal niveau te waarborgen. De publieke en de private sanitaire dienstverlening is in België noch op lokaal niveau, noch op provinciaal, Vlaams en Federaal niveau gereglementeerd. Daarom is het zo belangrijk dat PISS-OFF via het gemeentereglement de volgende 10 sanitaire vraagstukken aanpakt:

 (Klik op een titel om de tekst weer te geven)

  (1) Van exclusief naar inclusief sanitair voor iedereen


  (2) Toegankelijk en inclusief sanitair in de bouwvoorwaarden


  (3) De vermarkting van de openbare toiletten aan banden leggen


  (4) Stimuleren van sanitaire dienstverlening in winkels en andere bedrijven aan eigen klantes


  (5) Opzetten van een sanitair netwerk binnen de stad


  (6) Oprichten van een sanitair fonds


  (7) Invoeren van een tegemoetkomingsmaatregel voor sanitaire discriminatie


  (8) Inzetten op sanitaire opvoeding


  (9) Investeren in sanitaire innovatie


  (10) Aanstellen van een voltijdse sanitair coördinatrice


 

 

 

Boodschap van algemeen nut:
Binnen onze berichtgeving hanteert PISS-OFF zoveel mogelijk genderinclusieve taal. Dit omdat we merken dat het Nederlands enorm androcentrisch is. D.w.z. dat de mannelijke vorm van woorden al te vaak als norm wordt gebruikt, waardoor minstens de helft van de bevolking uitgesloten wordt. Omdat het niet altijd lukt om niet-androcentrisch genderneutraal woordgebruik te hanteren (het Nederlands is nog altijd niet geëvolueerd naar een meer inclusieve taal), gebruiken we waar nodig de vrouwelijke vorm van het woord. Dit vergt enige aanpassing bij het lezen van onze teksten, maar PISS-OFF doet dit bewust om een statement te maken. Want we zijn pissed off op onze maatschappij die nog altijd een belangrijk deel van de samenleving systematisch uitsluit!